zevenentwintig uur

In zevenentwintig uur heb ik achttiennegenentachtig, negentienzevenenveertig, negentien voor christus, negentienzevenenzestig, negentiendrieëntwintig, tweeduizendzeventien, negentienvijfenzeventig, negentiendrieënzestig en tweeduizendéénentwintig samengebracht.

Reverse Archaeology Time Capsule

Date: 12 October 2021

Location: 51°59'05.5"N 5°53'34.3"E