onmogelijkheden

negen
zelfs als het droog is, regent het

Water is kleurloos. Regen is kleurloos.

Toch nemen we regen waar en we kunnen het ook nog voelen. Maar betekent iets dat kleurloos is niet ook dat het onzichtbaar zou kunnen zijn? Zou regen dan soms niet waargenomen kunnen worden?

Als het regent, zien we dat, maar er is ook een mogelijkheid dat we het niet zien.

Als we denken dat het niet regent, hoeft het dus niet droog te zijn.

Deze locatie is de plek waar het regenwater samenkomt om vervolgens via de regenpijp naar beneden geleid te worden. Soms is het reservoir gevuld met regenwater en soms staat het droog.

vijf
zwangerschap van een walnoot
bevalling van een walnoot

Hoe ziet een zwangere walnoot eruit? Kan een walnoot uberhaüpt wel zwanger zijn? En als het zwanger is, kan het zwanger zijn van iets anders dan zichzelf / zijn eigen soort?

Ik was op zoek naar een plek met enerzijds een ingekapseld gevoel en anderzijds een mogelijkheid tot uitbreken. Het gootsteenputje bracht daarnaast ook het waterelement, het stromen, voor de bevalling.

veertien
struikelen is een verlangen naar gewichtloosheid

Een moment waar je voeten even niet meer verbonden zijn met de aarde. Je bevindt je heel kort in een soort vacuüm. De struikeling komt tot een eind, een onderbreking vindt plaats, doordat zwaartekracht je weer laat vallen. Het maakt je vervolgens bewust van je eigen massa en voedt een verlangen naar dat krachtige 'krachteloze' moment.

Ik zocht een plek waartussen iets kon worden gebalanceerd. Doordat het gaat om krachten en hun invloed en uitoefening, zwaartekracht in het bijzonder, waren de ronde hoeken van het lichtknopje en de ruimte tussen intercom en muur geschikt als locatie.

zeven
schaduwen bestaan zonder datgene wat de schaduw creëert

Kan je een schaduw lostrekken van dat wat het laat zijn?

Is een schaduw net zo belangrijk als het object wat de schaduw geeft? Wat als het niet het object is wat de schaduw genereert, maar de schaduw die het object maakt zoals het is?

Kan een schaduw een schaduw hebben? Is een schaduw dan ook een object?

Kan een schaduw op zichzelf staan? Heeft een schaduw dan nog betekenis?

Ikzelf vind de binnenkant van een radiator een fascinerend mooie plek. Hier wilde ik graag iets mee doen. Het licht heeft mogelijkheden tot het maken van verschillende beelden door de constructie van de verwarming en de plek van de lichtbron.

tien
neusvleugels kunnen vliegen

Waarom heet een deel van je neus neusvleugels? Slaat dit op het feit dat neuzen kunnen vliegen? Stel, ze kunnen vliegen: hoe gebeurt dit dan? Vlieg je zomaar weg? Of spreiden ze zich uit, net als vleugels van een vogel?

Zijn de vleugels sterk genoeg om een mens te verplaatsen?

Hoe wek je het vliegen op?

Ik zocht naar een plek waarlangs wind kan trekken en wat zich ook in het luchtledige bevindt.

één
de vierde dimensie

Wij, driedimensionele wezens, kunnen de vierde dimensie niet waarnemen. De mens kan alleen gedachtes formuleren over het feit dat er iets hoger dan de derde dimensie bestaat wat niet voor onze ogen kan verschijnen. Een kubus die uit de driedimensionale ruimte wordt getrokken, is een tesseract ofwel hyperkubus. Ik deed een poging tot het benaderen van de vierde dimensie en het verbeelden van de tesseract.

Ik wilde graag een ruimte die terug te herleiden is naar een kubus, maar het niet is, om dichterbij de in en uit elkaar getrokken beweging en het door elkaar heen gaan van de tesseract te komen.

dertien
negatieve ruimte is positieve ruimte

Kan negatieve ruimte zonder positieve ruimte bestaan? Bestaat positieve ruimte alleen maar omdat negatieve ruimte er is?

Waarom benoemen we de ruimte die is opgevuld door objecten (een boek in een boekenkast) positief en de tussenruimtes, de restruimtes negatief, terwijl de rest, de negatieve ruimte, overgebleven ruimte is. Is deze overgebleven ruimte dan niet juist positief en alles wat ruimte opneemt negatief?

Ik was op zoek naar een vorm die grotendeels bestaat uit negatieve ruimte en waarover ik denk dat het niets meer zal zijn zodra die negatieve ruimte wegvalt.

drie
een long functioneert niet zonder hoofd

Mijn ademhalen gebeurt onbewust. Wat er voor nodig is, zijn mijn longen en mijn hoofd, die zorgt voor het reguleren van de ademhaling. Stel, hoofd wordt losgekoppeld van longen: weet een long dan dat het moet bewegen? Kan een long zichzelf in beweging zetten of kan alleen een hoofd dit? Is een long bewust van het belang van ademen?

Als ik mijn adem inhoud, zeg ik dan nee tegen mijn longen of tegen mijn hoofd?

De openingen van het ladekastje bevinden zich in een driehoek ten opzichte van elkaar, eigenlijk net zoals mijn hoofd en mijn twee longen. De openingen zijn beperkt, de long heeft weinig ruimte om te ademen. Tegelijkertijd geeft de opening ook lucht.

acht
elke omlijste lucht is een doorkijkje naar een andere wereld

Het komt zoveel voor dat bepaalde lucht omgeven wordt door een rand: dit moet toch iets betekenen of een waarde hebben?

Wijzen deze frames op portalen naar andere werelden? Werelden die onderdeel zijn van onze werkelijkheid: ze zijn er, maar we zien ze niet. Is er in deze werelden een andere betekenis van mogelijk- en onmogelijkheid?

Ik wilde geen rechthoekige of ronde omlijste ruimte en dit handvat voldeed aan dit. De koelkast spiegelt een beetje en door het licht en de rondingen worden de reflecties ook een beetje vervormd. Het element van balans speelt ook een rol en heeft betekenis in het feit dat de andere werelden op de grens zitten tussen daar en hier.

elf
hemellichamen zijn andere belichamingen van jezelf

We zien sterren en planeten als iets wat los staat van onszelf.

Maar zijn deze verre vormen van leven niet toch onderdeel van je eigen persoon?

Hemellichamen houden wacht, waken en beschermen en geven 'de ruimte' om te denken vanuit verschillende perspectieven en tonen dat er meerdere benaderingen zijn.

De mens is klein op aarde, maar een groot deel van het geheel.

Een raam maakt zichtbaar, biedt perspectief en is daarnaast ook reflectief.

zes
vuur kan bestaan zonder zuurstof

Het is bekend dat vuur dooft zodra de zuurstof op is. Maar is het mogelijk dat het vuur toch aanblijft?

Als dit zo is, betekent het dan dat vuur ook kan ontstaan zonder zuurstof?

Beslist het vuur om te doven of heeft de zuurstof het in de hand? Als zuurstof zorgt voor het doven, betekent het dan dat zuurstof giftig is? Dit zou kunnen verklaren waarom de mens langzaam doodgaat: de mens brandt op door het teveel inademen van zuurstof.

Een afzuigkap zuigt lucht weg en staat ook in contact met vuur van het fornuis.

twaalf
als je slaapt, ben je wakker en dus is een droom niets meer dan de waarheid

Deze gedachte komt voort uit het volgende fragment ('Het leven is droom' van De la Barca) wat ik ooit tot me nam: 'want als ik me kon verkijken op wat eerst zo tastbaar leek en vervolgens droombeeld bleek, kan ook dit een droombeeld blijken; wat nu echte dingen lijken, die ik zie en aan kan raken, kunnen vals zijn als de zaken van zojuist; en bovendien, als ik in mijn slaap kan zien, kan ik dromen na 't ontwaken.'

Een voor de hand liggende locatie als het gaat om slapen en dromen. Een kussen is de plek waar je hoofd tussen werkelijkheid en droom bevindt.

vijftien
elke constructie is natuurlijk

Is alles te herleiden naar de natuur?

Als de mens iets bouwt van natuurlijke materialen, is het dan natuurlijk, ookal is het gemaakt? Als de mens iets bouwt van niet-natuurlijke materialen, is het dan natuurlijk, als de materialen te deconstrueren zijn tot natuurlijke materialen? Als de mens iets bouwt, is het dan natuurlijk? De mens is natuurlijk, dus zijn constructies zouden dat ook kunnen zijn.

Een sluitkom heeft twee kleine nissen en hierdoor kon ik de natuur ‘uit’ de constructie laten komen. Daarnaast verbind ik het principe van iets wat in iets anders valt (bij het sluiten van de deur) met een bepaalde logica die terug te vinden is in de natuur.

vier
een hart functioneert niet zonder lichaam

Heeft een hart nog functie als het zich niet in een lichaam bevindt? Waarvoor leeft het zonder lichaam? Leeft een hart voor zichzelf of voor een lichaam inclusief zichzelf? Is een hart bewust van zijn taak als orgaan wat iets in leven houdt? Leeft een hart eigenlijk wel? Of is het iets doods wat het hoofd in gang zet?

Een stekkerdoos maakt verbindingen en heeft ook te maken met energie. Bovendien zorgt het voor leven van andere dingen.

twee
alles is niets is alles
alles staat gelijk aan niets

Wat als alles niets blijkt te zijn? Is dat niets dan alles? Of is het niets niets? Is dubbel niets dan niet iets? Is een opeenstapeling van 'nietsen' uiteindelijk alles? Is alles niets als ik stel dat alles gelijk is aan niets? Is 'zijn' (is) hetzelfde als 'gelijk zijn aan'?

Kan het ook zijn dat niets onderdeel is van alles? Dus dan valt niets onder alles en is alles dus in feite ook niets.

Een raamkozijn is de scheidingslijn tussen binnen en buiten. Binnen en buiten verschillen van elkaar, maar wat gebeurt er als het raam openstaat? Wordt binnen dan buiten en buiten ook binnen? Binnen en buiten worden langzaam gelijk aan elkaar.

vijf
- hervertaling met lichaam als limiet

Een navel lijkt erg op de binnenkant van een walnootschaal. Daarnaast is de navel van groot belang tijdens een zwangerschap: het kind is via de navelstreng verbonden met de moeder.

dertien
- hervertaling met lichaam als limiet

Het gootje in de rug van een mens wordt zichtbaar zodra de rug hol wordt getrokken. Als de rug bol komt te staan, verdwijnt het gootje en komt de ruggenwervel bloot te liggen. Negatieve ruimte wordt positieve ruimte en verandert ook weer terug. De ruimte fluctueert.

zeven
- hervertaling met lichaam als limiet

Een oksel vertoont constant schaduwen, maar de oorsprong is bij allen steeds anders. Het licht heeft natuurlijk een grote invloed, maar ook hoe de oksel zich vormt.